โปรโมชั่นพิเศษลด 76%!

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหาบทเรียน

#เรียนออนไลน์ #เรียนภาษาญี่ปุ่น #เรียนไม่ยาก

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

สื่อสารได้ พร้อมสอบ "

N5 & N4

#เรียนออนไลน์ #เรียนสะดวก #เรียนไม่ยาก

ฉบับพร้อมสอบวัดระดับ "

"

"

โปรโมชันพิเศษ ลด 76%

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหาบทเรียน

#เรียนออนไลน์ #เรียนภาษาญี่ปุ่น #เรียนไม่ยาก

เรียนภาษาญี่ปุ่น

สื่อสารได้ พร้อมสอบ "

#เรียนออนไลน์ #เรียนได้ตลอดชีพ

"

(สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน)

พร้อมเตรียมสอบวัดระดับ N5 N4

ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
สื่อสารได้ทันทีหลังเรียนจบ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คืออะไร?

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับ "การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" หรือ "Japanese Language Proficiency Test (JLPT)" กันดีกว่า... JLPT มีทั้งหมด

5 ระดับ โดยไล่ตั้งแต่ N5 (ขั้นต้น) ไปจนถึง N1 (ขั้นสูง) สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องสอบวัดระดับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง เพราะฉะนั้น หากใครสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อการประหยัดเวลา และเงินทุน การเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อการสอบ ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด

เริ่มต้นจากการสอบไต่ระดับตั้งแต่ N5 ไป N4 เพื่อลองสนาม และค่อยๆ สร้างความมั่นใจในทักษะ ต่อยอดการสอบในระดับที่สูงกว่าในครั้งต่อไป

"การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" หรือ "Japanese Language Proficiency Test (JLPT)" มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยไล่ตั้งแต่ N5 (ขั้นต้น) ไปจนถึง N1 (ขั้นสูง) ซึ่งแต่ละขั้น ถูกใช้เป็นตัววัดทักษะความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบ หากใครสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อการประหยัดเวลา และเงินทุน การเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมเตรียมตัวสอบ ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

เริ่มต้นจากการสอบไต่ระดับตั้งแต่ N5 ไป N4 เพื่อลองสนาม และค่อยๆ สร้างความมั่นใจ ต่อยอดการสอบในระดับที่สูงกว่าในครั้งต่อไป

1. คุณอาจจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากถึง 128 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นอันดับ 9 ของภาษาที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้มากมาย นำมาซึ่งโอกาสที่ไม่คาดฝัน (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Day Translation)

2. คุณจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานที่สูงมาก (เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนในประเทศไทย) เพราะคุณจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นที่คุณมี นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่น ยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อยู่ในอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

3. คุณจะมีตัวเลือกในการสมัครงานในประเทศไทยมากขึ้นหลายเท่า เพราะกว่า 40% ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย

ล้วนแต่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นโดยทั้งสิ้น โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน และได้รับการโปรโมตขึ้นตำแหน่งสูงๆ

พร้อมเงินเดือนที่สูงขึ้น ก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

4. คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากชาวญี่ปุ่น โดยการสร้างความประทับใจให้กับเขา ด้วยการกล่าวทักทาย และพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่น

5. คุณจะไม่มีปัญหาเมื่อเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ประเทศซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก ของกินอร่อย ขนมหวานละมุนลิ้น

6. คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เพราะมีรายได้เสริมจากการรับงานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น แปลคำบรรยายใต้ภาพ หรือสอนภาษาญี่ปุ่น

แบบส่วนตัว โดยได้รายได้สูงถึงชั่วโมงละหลายร้อยบาท

7. และอีกมากมายที่ภาษาญี่ปุ่นจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าใครๆ!

ภาษาญี่ปุ่น รู้ไว้ได้เปรียบอย่างไร?

1. คุณอาจจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต

- ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ อันดับ 9 ของโลก ทักษะภาษาญี่ปุ่น จะนำพาโอกาสมากมายมาสู่คุณ

2. คุณจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น

- คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นที่คุณมี และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่ไทย

3. คุณจะมีตัวเลือกในการสมัครงานในประเทศไทยมากขึ้น

- กว่า 40% ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ล้วนแต่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน และได้รับการโปรโมตขึ้นตำแหน่งสูงๆ จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

4. คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากชาวญี่ปุ่น

- สร้างความประทับใจให้กับเขา ด้วยการกล่าวทักทาย และพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยภาษาญี่ปุ่น

5. คุณจะไม่มีปัญหาเมื่อเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก ของกินอร่อย การถามทาง และการสั่งอาหารจะกลายเป็นเรื่องง่าย

6. คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

- มีรายได้เสริมจากการรับงานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น แปลคำบรรยายใต้ภาพ หรือสอนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว รายได้สูงถึงชั่วโมงละหลายร้อยบาท

7. และอีกมากมายที่ภาษาญี่ปุ่นจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าใครๆ!

คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อคุณ

  • ที่ทำการติดต่อ-ค้าขาย กับชาวญี่ปุ่น
  • ทำธุรกิจอยู่ในย่านคนญี่ปุ่น
  • ขายสินค้า และบริการสไตล์ญี่ปุ่น
  • ที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
  • มีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • อยากศึกษาภาษาญี่ปุ่น
  • ทำงานในบริษัทต่างชาติ ใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร หรือขึ้นเงินเดือน
  • รู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ

ผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง

นักเรียน - นักศึกษา

เจ้าของธุรกิจ

พนักงานประจำ - บุคคลทั่วไป

...คุณ...

เนื้อหาสำคัญ และแบบฝึกหัดที่คุณจะได้ฝึกทำ

กว่า 56 บทเรียน 12 ชั่วโมง ที่จะทำให้คุณสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น พร้อมสอบ N5

ภาษาญี่ปุ่นขั้นสอง พร้อมสอบ N4

+ ฝึก ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อักษรภาษาญี่ปุ่น

"ฮิรางานะ & คาตากานะ"

+ ทำความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ที่มักเขียนด้วยอักษรคันจิ และคำคันจิในชีวิตประจำวัน

+ ฝึกทำข้อสอบคำศัพท์เพื่อช่วยในการจำ

+ เรียนรู้ "คำช่วย คำนาม คำกริยา" ที่จำเป็น

+ ฝึกทำข้อสอบไวยากรณ์เบื้องต้น 2 ฉบับ เพื่อทบทวนคำศัพท์ และรูปประโยคต่างๆ ที่จะต้องเจอในข้อสอบกว่า 1 ชั่วโมง
+ ฝึกทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น กว่า 4 หัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ และช่วยในเรื่องของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกว่า 1.5 ชั่วโมง

ลงทะเบียนเรียน
26 บทเรียน 7 ชั่วโมง

30 บทเรียน 5 ชั่วโมง

+ เรียนหลักการผันคำกริยา รูป

+ ศึกษาหลักการใช้คำกริยารูปต่างๆ ทั้ง รูปสามารถ / รููปตั้งใจ

รูปถูกกระทำ & รูปให้กระทำ / รูป ba / รูปยกย่อง และรูปถ่อมตัว

+ ฝึกการใช้สำนวน และไวยากรณ์ต่างๆ อาธิ

- สำนวนที่แสดงการเปรียบเทียบระดับ

- สำนวนแสดงความขัดแย้ง

- สำนวน เพราะว่า เป็นต้น

+ เรียนคำศัพท์ระดับ N4 ที่ออกสอบบ่อย และหลายคนมักสับสน

+ ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

+ ฝึกแปลข้อสอบ Reading 2 ฉบับ เพื่อทบทวนการอ่าน พร้อมเฉลย

+ ฝึกทำข้อสอบแบบเข้มข้น 2 ฉบับ

+ สรุปบทเรียน พร้อมแจกเทคนิคมากมาย ก่อนลุยสนามสอบจริง

〜て 〜た 〜ない 〜ます 〜する

〜より 〜のほう 〜ほど

〜ても 〜のに

〜て 〜で 〜ので

+ ทบทวนหลักการผันคำกริยารูป


+ ทบทวนหลักการใช้คำกริยารูปต่างๆ

ทั้ง รูปสามารถ / รููปตั้งใจ / รูปถูกกระทำ & รูปให้กระทำ / รูป ba / รูปยกย่อง และรูปถ่อมตัว

+ ฝึกการใช้สำนวน และไวยากรณ์ต่างๆ

อาธิ

- สำนวนที่แสดงการเปรียบเทียบระดับ


- สำนวนแสดงความขัดแย้ง


- สำนวนเพราะว่า .......................เป็นต้น

+ ทบทวนคำศัพท์ N4 ที่ออกสอบบ่อย และหลายคนมักสับสน

+ ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

+ ฝึกแปลข้อสอบ Reading 2 ฉบับ พร้อมเฉลย

+ ฝึกทำข้อสอบแบบเข้มข้น 2 ฉบับ

+ สรุปบทเรียนก่อนลุยสนามสอบจริง

+ ฝึก ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อักษรภาษาญี่ปุ่น "ฮิรางานะ & คาตากานะ"

+ ทำความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ที่มักเขียนด้วยอักษรคันจิ และคำคันจิในชีวิตประจำวัน

+ ฝึกทำข้อสอบคำศัพท์เพื่อช่วยในการจำ

+ เรียนรู้ "คำช่วย คำนาม คำกริยา" ที่จำเป็น

+ ฝึกทำข้อสอบไวยากรณ์เบื้องต้น 2 ฉบับ เพื่อทบทวนคำศัพท์ และรูปประโยคต่างๆ ที่จะต้องเจอในข้อสอบกว่า 1 ชั่วโมง
+ ฝึกทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น กว่า 4 หัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ และช่วยในเรื่องของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกว่า 1.5 ชั่วโมง

- ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศึกษาต่อ Business English ที่ Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

เซนเซ ศิรินดา โชคศิริวิทยา

(シリンダ先生 )

- มีประสบการณ์การเป็นล่าม และการสอนภาษาญีปุ่นเพื่อสอบวัดระดับมากกว่า 10 ปี

ประสบการ์ทำงาน

ประวัติการศึกษา

เซนเซ นิภาพร เลิศอมรภัทร

(ニパーポン先生 )

ประสบการ์ทำงาน

- มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นกว่า 5 ปี ทั้งสอนในโรงเรียน และจัดอบรม

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Soka University

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผนึกกำลังอาจารย์ 2 ท่าน 2 ประสบการณ์

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรามีเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ที่เน้นประสบการณ์ เทคนิคการสอนที่ได้ผลและพิเศษกว่าใครๆ

ประหยัดทั้งเงิน และเวลา เข้าถึงเนื้อหาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน เรียนผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ก็ได้ง่ายๆ

ประหยัดหลายต่อ

สมัครเพียงครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ สามารถกลับมาทบทวนบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะได้ไม่จำกัดครั้ง

เรียนได้ตลอดชีพ

บทเรียนออกแบบมาให้เข้าใจง่าย เรียน และทบทวนตามได้อย่างเข้าใจ หากมีคำถามสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลย

บทเรียนเข้าใจง่าย

เรียนออนไลน์กับ EDUMALL

เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมเตรียมสอบ "JLPT N5 & N4" อย่างมั่นใจ!

☆ สมัครวันนี้ เพื่อรับส่วนลด

76%

5,598 บาท

1,350 บาท

หากสนใจสมัครเรียน รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่างค่ะ

แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อยืนยันการสมัคร

และให้ข้อมูลรายละเอียดของคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะ

00

วัน

:

00

ชั่วโมง

:

00

นาที

:

00

วินาที

☆ ชำระเงินภายหลังรับเอกสารการเรียน ☆

日本語能力試験

หากติดปัญหาในการลงทะเบียนเรียน

แคปหน้าจอนี้ แล้วทิ้ง "ชื่อ เบอร์โทร อีเมล"

ส่งให้แอดมินทาง Inbox เลยนะคะ =)

JLPT N5 & N4

หากติดปัญหาในการลงทะเบียนเรียน

แคปหน้าจอนี้ แล้วทิ้ง "ชื่อ เบอร์โทร อีเมล"

ให้แอดมินทาง Inbox ได้เลยนะคะ

เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมเตรียมสอบ

"JLPT N5 & N4" อย่างมั่นใจ!

และรับฟรีทันที! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา

มูลค่ากว่า 3,500 บาท! (ด่วน! รับเพิ่มอีก 150 ท่าน!)

หากสนใจสมัครเรียน รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่างค่ะ

แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อยืนยันการสมัคร

และให้ข้อมูลรายละเอียดของคอร์สเรียนเพิ่มเติมค่ะ

และรับฟรีทันที! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา

มูลค่ากว่า 3,500 บาท! (ด่วน! รับเพิ่มอีก 150 ท่าน!)

คอร์สเรียนอื่นๆ ที่คุณต้องไม่พลาด!

- หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ -

- เรียนภาษาจีน เพิ่มโอกาสในด้านภาษาของคุณ -

- อันยอง! เรียนภาษาเกาหลีกันไหมจ๊ะ -

PRO COMBO! เจาะลึก คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ครบทุกเนื้อหาระดับพื้นฐาน - กลาง สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

เพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง เรียนภาษาจีนพื้นฐาน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ..แถมฟรี! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ..

อันยองฮาเซโย!! โอปป้า อยากชวนมาเรียน ฮันกุกอ (ภาษาเกาหลี) กันเถอะ!! ^^

1,680 บาท

5,598 บาท →

★ ★ ★ ★ ★

990 บาท

3,500 บาท →

★ ★ ★

5,598 บาท →

สมัครเรียนด้วยส่วนลด 70%
สมัครเรียนด้วยส่วนลด 70%
สมัครเรียนด้วยส่วนลด 70%

1,690 บาท

★ ★ ★ ★ ★

ยังมีคอร์สเรียนภาษา และอื่นๆ มากมาย ที่คุณอาจสนใจ

อ่านต่อ

© 2017 Edumall.co.th All rights reserved.

Room 11-08, Chartered Square Building, 152 North Sathon Road,

Silom, Bangrak, Bangkok 10500 , Thailand

Contact: Monday to Friday (9:00 - 12:00 and 14:00 - 19:00)

Tel : 02-329-5659 I Email: support@edumall.co.th

Facebook: Topica Edumall I Website: edumall.co.th

© 2017 Edumall.co.th All rights reserved.

Room 11-08, Chartered Square Building,

152 North Sathon Road, Silom, Bangrak,

Bangkok 10500 , Thailand

คลิก

โปรพิเศษ! ลงทะเบียนเรียนก่อนใครวันนี้ แถมฟรี!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สอนโดย
อาจารย์เจ้าของภาษา ด่วนๆ จำกัดเพียง 150 ท่าน! -->